Artsenbrief aan de kamer in het kort

19 augustus 2020

30 Juni van dit jaar publiceerden wij, namens een grote groep artsen, een brandbrief over de Corona maatregelen. Deze brief werd tot nu toe door meer dan 2000 medisch professionals ondertekend, waarvan ruim 800 artsen.

In deze brief uitten wij onze bezorgdheid over de gang van zaken rondom de aanpak van de Covid-19-uitbraak, de genomen noodmaatregelen en de snelheid waarmee deze bij wet worden vastgelegd. De besluitvorming die hieraan ten grondslag heeft gelegen heeft eenzijdig plaatsgevonden zonder tijdige raadpleging van maatschappij brede experts. De benodigde wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen ontbreekt grotendeels.

Bij 98% van de bevolking verloopt de infectie mild of zonder symptomen. De IFR (sterftecijfer) wordt die van de jaarlijkse influenza epidemie geschat. De risicogroepen zijn duidelijk geïdentificeerd; het sterftecijfer is hoog bij hoogbejaarden en bij mensen met onderliggend lijden. Deze feiten worden onvoldoende meegenomen bij de beleidsvorming.

Door de maatregelen is er bovendien aanzienlijke (en nog te verwachten) schade op het psychosociale vlak, de economie en de non-COVID zorg ontstaan. Deze collaterale schade heeft aantoonbaar disproportioneel veel verlies van gezonde levensjaren tot gevolg.

Volksgezondheid is meer dan het voorkómen van één specifieke virusinfectie. Al jaren is bekend dat chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en longziekten de volksgezondheid bedreigen en voor 70-90% gerelateerd zijn aan leefstijl. Aan chronische ziekten overlijden in ons land jaarlijks meer dan zestigduizend mensen, vele malen meer dan aan Covid-19. Tot op heden heeft het kabinet geen prioriteit gegeven aan investeringen voor preventie, waardoor vele levens gered hadden kunnen worden, ook tijdens virusuitbraken zoals nu. Gezonden doen het immers beter.

De focus op een exit-strategie exclusief gericht op een vaccin is te smal. Er zijn vanuit een breder perspectief andere bewezen veelbelovende strategieën mogelijk.

Als arts hebben wij een gelofte of eed afgelegd waarin we beloven de gezondheid van alle mensen te bevorderen. Wij zien het daarom als onze plicht om alle kamerleden op te roepen:

Om de maatregelen en de noodwet onafhankelijk en kritisch te beschouwen. Laat u breed informeren en stel vragen over de proportionaliteit en subsidiariteit van de maatregelen. In de bijlage bij deze samenvatting vindt u voorbeeldvragen hiertoe.
Alvorens over de noodwet te stemmen, een openbaar debat te eisen over het beleid en de maatregelen met onafhankelijke deskundigen vanuit de gehele maatschappij, teneinde de dilemma’s vanuit alle perspectieven te beschouwen. Dit kan helderheid en draagvlak creëren en voorkomen dat er nog meer, onnodig, gezonde levensjaren verloren gaan a.g.v. de maatregelen
Concreet beleid te eisen voor preventie en gezondheid bevorderende leefstijlinterventies. Nu is het moment om deze op te nemen in het volksgezondheidsbeleid en meer investeringen te doen in (positieve) gezondheid in plaats van ziektebestrijding.

Het is tijd voor een intelligente, breed gedragen en verantwoorde exit. De huidige maatregelen zijn vele malen erger dan de kwaal die zij zouden moeten bestrijden.