Initiatief

 

Wij, een grote groep artsen en medisch professionals maken ons in toenemende maten zorgen over de maatregelen, genomen uit naam van de volksgezondheid.

Een deel van ons heeft zich verenigd onder de naam Arts en CovidTeam (ACT).

Dit platform kent een wisselende samenstelling al naar gelang men zich meer in kan zetten voor het doel dat wij nastreven, namelijk doorgaande aandacht vragen voor een open en vrij debat over de coronamaatregelen en hun proportionaliteit.

 

Wij verbinden ons in de bezorgdheid die wij voelen over de schade die de huidige maatregelen aanrichten ten opzichte van het doel dat zij zouden moeten dienen, namelijk het behouden van opname capaciteit in ziekenhuizen en het waarborgen van goede zorg voor álle patienten.

Daarnaast verwonderen wij ons over de dunne wetenschappelijke basis en/ of het onduidelijke doel van de maatregelen en het huidige test beleid.

Wij zoeken naar bewijs dat dit beleid rechtvaardigt door het gesprek aan te gaan met collega’s en beleidsmakers.

 

Op dit moment wordt het ACT vertegenwoordigd door;

Ashis Brahma, arts maatschappij en gezondheid

Annemarie Semeijn, huisarts

Annerose Kunenborg, huisarts

Ayser Darbas, internist

Bettina van Steenis, huisarts

Cindy Sjaardema, SEH arts

Christof Zwart, huisarts

Ciska van Draanen, Physician Assistant

Dick Bijl, oud-huisarts, epidemioloog en president ISDB

Evelien Peeters, internist

Femme Zijlstra, radioloog

Frans Kusse, arts IM

Gaston Remmers, vertegenwoordiger patientengroep

Gio Meijer, arts IM

Hannah visser, internist

Henk Jans, arts M+G, medisch milieukundige, chemicus

Hermieke Veldman, huisarts

Jaap Dito, oogarts

Jacqueline van der Meij, Patholoog

Jan Vosters, arts maatschappij en gezondheid, n.p.

Jeannette van der schuit, huisarts

Johan Tielen, MDL arts

Johanna Priester, huisarts

José Korte, huisarts Den Haag

Kris Mooren, Longarts

Kees Knol, Physician Assistant

Karin Pijper, huisarts, Alphen aan den Rijn

Kim van Oudenaarde, radioloog i.o.

Lieneke van der Griendt, huisarts

Maaike van Straalen, PA

Marcel Tóth, psychiater

Marco Ephraïm, huisarts

Martin Voerknecht, huisarts en opleider, Bussum

Marjolein Doesburg-van kleffens, specialist laboratoriumgeneeskunde, klinische chemie

Monique de Veth-Konings, psychiater

Mirjam de Zwart, huisarts Utrecht

Marieke Krans, arts IM

Raymond Brunnink, apotheker

Renate Tillema-Schoon, psychiater

Rob Elens, huisarts

Roland Laurens, chirurg

Sanne Sanavro, internist

Saskia Benthem, huisarts, Afferden

Saskia Zadelhoff, Utrecht

Thomas Garbe, huisarts, Rotterdam

Véronique van Erp, jeugdarts

Wico Mulder, arts maatschappij en gezondheid

 

Wij overleggen frequent. Wil je onderdeel van dit platform worden, stuur dan een bericht via de contact pagina of via linkedIN.

De reacties zijn overweldigend. Wij doen dit naast ons normale werk waardoor een reactie even op zich kan laten wachten.

 

Missie

Ons handelen heeft als doel een open en vrij debat over de aanpak van de COVID-19 uitbraak te stimuleren.

Gedurende de piek van de uitbrak was snelle en eenduidige actie nodig om het aantal zieken te beperken en onze zorgverlening toegankelijk te houden. Het Sars-CoV-2 virus was nieuw, er waren geen zekerheden en behoudens ‘expert opnion’ weinig onderzoek om adviezen op te baseren. Vanaf de eerste weken zijn er, ook binnen de medische beroepsgroepen, verschillende inzichten geweest over de beste aanpak van deze onzekere crisis. Deze diversiteit aan meningen zien we ook terug in het gevarieerde beleid in de landen om ons heen en het snel toenemend aantal artikelen over Sars-CoV-2, de COVID-19 uitbraak en de genomen maatregelen. De kans dat een volgende piek of ander pandemisch virus zich aandient in een winterperiode is aannemelijk en het is daarom essentieel om optimaal te leren van de afgelopen periode.

Evident is het feit dat de uitbraak en de maatregelen velen in onze samenleving hebben geraakt. Dit betekent dat de informatie die beschikbaar is over de ziekteverwekker, diagnostiek, behandelmethoden en preventieve maatregelen zorgvuldig moet worden afgewogen. De proportionaliteit en subsidiariteit van de maatregelen dient expliciet meegewogen te worden in de besluitvorming. Het is belangrijk dat dit in zoveel mogelijk openheid gebeurt.

Wij roepen de medische verenigingen, politici en media op om deze dialoog meer te faciliteren, op te zoeken en te bewaken. We denken dat alleen door meer open dialoog een optimaal resultaat kan worden behaald voor een zo groot mogelijke groep.

 

Wij roepen via dit platform bovenal op tot openheid in het debat en het streven naar de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, zoals veiligheid voor de persoon, integriteit en het wegblijven van polarisatie.

Wij zijn onafhankelijk, zonder banden met welke groep dan ook. Wij spreken op persoonlijke titel en niet vanuit onze werkgevers.