Doelen en stellingen Arts en COVID

Wij, een groeiende groep artsen, kunnen ons op basis van de artseneed of -gelofte niet langer verenigen met de huidige ‘coronamaatregelen’ en vragen om een open en vrije dialoog over onderstaande doelen en stellingen.

Dit doen we met respect voor het snelle handelen tijdens het begin van de pandemie en met medeleven voor de zieken en nabestaanden van hen die zijn overleden.

 

Doel 1: Het SARS-CoV-2 virus schrappen van de lijst A van meldingsplichtige ziekten

Stelling: COVID-19 blijkt niet gevaarlijker of dodelijker te zijn dan andere griepvirussen.   

Meer dan 98% van de mensen wordt niet of nauwelijks ziek bij besmetting. De gemiddelde mortaliteit wordt nu geschat op 0,3% en ligt waarschijnlijk lager.

 

Doel 2: Afschalen van de maatregelen en zo snel mogelijk terugkeren naar ‘normaal’

Stelling: De huidige coronamaatregelen veroorzaken meer schade dan zij trachten te voorkomen.

De nevenschade op sociaal, economisch, fysiek en psychisch terrein is enorm en staat niet in verhouding tot de beoogde of noodzakelijke bescherming tegen het virus.

 

Doel 3: Opheffen van de inperking van vrijheden en grondrechten.

Stelling: Dreiging van het virus rechtvaardigt geen inperking meer van vrijheden en grondrechten. Kwetsbare personen verdienen extra aandacht. Maatregelen mogen alleen in goed overleg worden toegepast en op basis van vrije keuze. Waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

 

Doel 4: Duidelijkheid scheppen over het doel van de maatregelen

Stelling: Het oorspronkelijke doel (flattening the curve) is al lang bereikt.

In maart was het beleid erop gericht overbelasting van de ziekenhuiszorg te voorkomen. Nu lijkt het beleid erop gericht om besmettingen te voorkomen, met zeer ingrijpende en langdurige gevolgen. En gebaseerd op een verkeerde testsituatie.

 

Doel 5: Staken van het gebruik van de PCR-test bij mensen die geen griepverschijnselen hebben.

Stelling: Positieve testen worden ten onrechte gebracht als ‘besmetting’ en als ‘uitbraak’.

De PCR test dient alleen gebruikt te worden voor het vaststellen van een virus in een ziek persoon en is niet geschikt om ‘besmettingen’ in de algemene bevolking vast te stellen.

 

Doel 6: Het overheidsbeleid moet vooral gericht zijn op gezondheidsbevordering.

Stelling: het huidige beleid schaadt de gezondheid meer dan dat zij die bevordert of beschermt.

De gezondheidstoestand speelt een zeer grote rol bij het verloop van een infectie met COVD-19. De huidige ‘angst voor het virus’, de anderhalve-meter-maatregel en de mondkapjes verlagen de weerstand onnodig waardoor het risico op infecties en andere (chronische) aandoeningen verder toeneemt. Er zijn veel methoden, waaronder leefstijl, om de weerstand te verhogen.

 

Conclusie: de huidige crisis vraagt om een brede dialoog vanuit meerdere perspectieven. Deze open en vrije dialoog dient te worden gevoerd met een brede vertegenwoordiging uit de maatschappij, duidelijk zichtbaar, respectvol, onbevooroordeeld en op basis van de juiste gegevens.