Disclaimer voor website

Algemeen

Stichting Arts en Covid Collectief is in oktober 2020 opgericht. De stichting wordt hierna afgekort als ACC. Deze ACC -website heeft betrekking op alle activiteiten die verricht worden door ACC. De ACC -website is eigendom van ACC.

Toepasselijk recht

Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ACC is gevestigd.

Aansprakelijkheid

ACC is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website.

De gebruiker van de website vrijwaart ACC uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid en vrijwaart ACC ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website.

Inhoud

De inhoud en vormgeving van deze website pagina’s vallen onder het auteursrecht van ACC, of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders.

Externe inhoud

De ACC website kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatieverstrekking en niet ten teken dat ACC deze websites en/of hun inhoud aanprijst of onderschrijft; ACC draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde websites.

Privacy

ACC Privacyverklaring, zoals hierna beschreven, maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Informatie over Cookies

We verwijzen hierbij naar de separate sectie over Cookies.

Privacy Verklaring

ACC kan u vragen om bepaalde informatie te verschaffen wanneer u deze website raadpleegt. ACC mag deze informatie aan derden verschaffen indien ACC hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens ACC verwerken.

ACC respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, zullen wij ze vertrouwelijk verwerken en gebruiken om u relevante informatie te verschaffen. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan derden ingeval u hierop een beroep doet om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze voorwaarden. In het geval u hier niet mee eens bent, verstrek dan niet uw gegevens.

Privacy van uw gegevens, verstrekt via de website of op andere wijze (bijv. middels rechtstreeks contact), is essentieel als onderdeel van onze werkzaamheden. Wij zijn AVG-compliant (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Statistische informatie

De ACC website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door “cookies” gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Om uw gegevens verder te beschermen en om te voldoen aan de richtlijnen van het “College Bescherming Persoonsgegevens” heeft ACC het delen van informatie met Google Analytics uitgezet en uw IP-adres geanonimiseerd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Andere websites

Deze ACC website te verlaten en de website van een derde partij bezoekt, kan CAC geen enkele controle uitoefenen op die website. ACC kan evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Gebruikers dienen zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.

 

 

Informatie over Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw randapparatuur (pc, tablet of mobiele telefoon) zet om bepaalde gegevens te kunnen onthouden tijdens uw bezoek aan de website. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren. Hoe u dit kunt instellen kunt u het beste via het help menu in uw browser vinden.

Op onze website maken wij gebruik van cookies, die via uw Internetbrowser worden opgeslagen op uw randapparatuur, voor een optimale gebruikerservaring. Deze cookies worden gebruikt om de website www.opendebat.info (www.artsencoviscollectief) beter te laten functioneren.

Sociale netwerken

Op onze website zijn website-knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door de netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie zodat het delen van informatie met het door u gekozen sociale netwerk mogelijk is.

Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (zoals Facebook en van Twitter), welke regelmatig kunnen wijzigen, om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Anonieme website statistieken

Met verwijzing naar de website sectie: Disclaimer, Statistische informatie.

Op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om anoniem statistieken bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat wij de website verder kunnen verbeteren voor onze bezoekers. Onze website gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens, zoals een door u ingevuld contactformulier, neemt ACA de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Dit betekent in ieder geval dat wij uw gegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt en de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

Overige cookies

Door de werking van het Internet en het gebruik van online diensten (zoals Facebook) hebben wij niet altijd inzicht in de cookies die via onze website geplaatst worden.

Aanpassen privacy statement en cookiegebruik

Wij behouden ons het recht om bovenstaande verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.