Rectificatie

Op 30 juni 2020 publiceerden wij een brandbrief welke grote navolging vond. Wij zijn de collega’s die deze brief ondertekenden zeer dankbaar voor hun steun en moed om op te roepen tot een open debat over de noodmaatregelen en de proportionaliteit van de maatregelen.
Op 11 augustus verstuurden we vanuit het Arts en CovidTeam een brief aan de kamerleden in opmaat naar de technische kamerbriefing en de ronde tafel bespreking over de noodwet. Deze brief verschilt van de eerdere brief. Niet iedereen die de brandbrief ondertekende, onderschrijft ook de brief aan de kamerleden. Wij betreuren de onduidelijkheid hierover en willen hierbij dan ook duidelijk stellen dat de inleiding van de kamerbrief bedoeld was om aan te geven dat er al meer dan 800 artsen en meer dan 1000 medisch professionals de oproep tot open debat ondersteunen. De wij vorm in de brief spreekt vanuit het Arts en CovidTeam.
Om duidelijkheid te creëren wordt in de lijst van ondertekenaars nu duidelijk aangegeven welke brief zij onderschrijven.